สิว สิว สิว

 
 

สิวเป็นภาวะอักเสบของต่อมไขมันและรูขุมขน สิวมักเริ่มเกิดในวัยรุ่น เพศหญิงเกิดเร็วกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงเกิดสูงในช่วงอายุ 14-17 ปี เพศชายในช่วงอายุ 16-19 ปี และหลังจากนั้นสิวจะค่อยๆดีขึ้น เมื่ออายุประมาณ 40 ปี