ทำไมจึงเกิดสิวใต้มาร์ส

 
 

sealedการที่มีสิ่งที่มาเก็บกักลมหายใจออกของเรา ไม่ให้ระบายออกไปได้สะดวกเหมือนในภาวะปกติ ย่อมมีผลต่อ ผิวหนังบริเวณใต้มาร์สอยู่แล้วนะคะ ในลมหายใจของเรา มีทั้งความร้อน ความชื้น ความเป็นกรด และยังรวมกับความมันและเหงื่อใต้ผิวหนัง ทำให้สมดุลของเชื้อแบคทีเรีย ประจำถิ่น แบ่งตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคที่ผิวหนัง เช่น เชื้อ Staphyloccus aureus , Cutibacterium acnes แต่สิวจะมากบ้างน้อยบ้างก็จะแล้วกลไกการตอบสนองของร่างกาย ( innate immunity and inflammation ) และร่วมกับปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองด้วย เช่น ความเครียด การรับประทานอาหาร และปัจจัยทางพันธุกรรม

coolเมื่อถามถึงสาเหตุจึงต้องบอกว่า เป็นการรวมกันของหลายๆ ปัจจัย แต่ถ้าจะเป็นสาเหตุจากมาร์ส ก็มีการนิยามไว้ดังนี้นะคะ คือต้องเป็นสิว ที่เกิดตรงบริเวณที่มาร์สปิด และเกิดภายใน 6 สัปดาห์ ที่มีการใช้มาร์สเป็นประจำทุกวัน วันละมากกว่า 4 ชม.ค่ะ